News

SCCI News

INAUGURATION CEREMONY 932,4 KWP ROOFTOP SOLAR POWER PROJECT

Dec/03/2019

December 3, 2019, 10:00 AM (GMT+07), at Lot C1-1 / X5, Street D4, Tan Phu Trung Industrial Park, Cu Chi...

CỰU CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KIẾN TRÚC PHÁP THAM QUAN KHU BIỆT THỰ SOL VILLAS

Jan/02/2019

Sau khi nhận lời làm cố vấn kiến trúc cho khu biệt thự compound cao cấp phong cách tân cổ...

SCCI nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp năm 2018

Jan/02/2019

SCCI nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, trong đó hoạt động kinh doanh được thực hiện phù hợp với các...

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA KHU BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN SOL VILLAS

Jan/02/2019

Sáng ngày 27/05/2018, trong không khí trang trọng của Trung tâm Hội nghị