News

News

Cơ hội cho thị trường bất động sản công nghiệp thời Covid-19 ?

Feb/26/2020

Theo dự báo, nhu cầu thuê đất ở các khu công nghiệp được dự báo tiếp tục tăng trong năm...