Đối tác

Công ty TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (Việt Nam)

Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) thuộc tập đoàn...

Công ty TNHH Việt Nam PAIHO

Công ty TNHH Việt Nam PAIHO thuê nhà xưởng SCC...

NGÂN HÀNG STANDARD CHATERED

Là đối tác tài chính với SCCI trong những năm...

NGÂN HÀNG SACOMBANK

Là đối tác tài chính với SCCI trong những năm...

NGÂN HÀNG NCB

Là đối tác tài chính với SCCI trong những năm...

NGÂN HÀNG AGRIBANK

Là đối tác tài chính với SCCI trong những năm...

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Là đối tác tài chính với SCCI trong những năm...

Công ty TNHH SCG Trading Việt Nam

SCG là khách hàng thân thiết của SCCI trong nhiều...